MAS Bráns Písecka

Vítejte na stránkách MAS Brána Písecka

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla 16.11.2006 ve formě občanského sdružení. K 1.1.2014 se změnou Občanského zákoníku transformovala na zapsaný spolek.

MAS působí na katastrálních území 2 měst a 23 obcí o celkové rozloze 356,5 km2.

Iniciátorem vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který tímto připravil možnost spolupráce veřejného a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty.

MAS zároveň začala plnit úlohu zajišťování dotační podpory pro udržitelný rozvoj venkova na území severní části Písecka, a to ze zdrojů Evropské unie a České republiky.

Mapa MAS Brána Písecka Mapa MAS Brána Písecka »

Region má čistě venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení, v současné době v něm žije 11 163 obyvatel.

Aktuálně

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XVIII. ročník tradiční cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou - tentokrát s podtitulem "Švanda s Dudákem".
  Leták zde »
  Trasa A: mapa »   mapy.cz »
  Trasa B: mapa »   mapy.cz »


 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu v souladu s programovým rámcem SP SZP na období 2021 - 2027. Žádosti je možné podávat od 30.5.2024 do 1.7.2024. K této výzvě se bude dne 5.6.2024 konat seminář pro žadatele/příjemce.

 • Slavnost venkova

  dne 18. května od 10.00 hod v Čížové, nádvoří fary č.p.7

  Regionální produkty - stánkový prodej a občerstvení, po celý den
  Babouci - tradiční jihočeská dechovka, 11:00-13:00
  Harmonikář - Jiří Topinka, 14:00-15:00
  Harmonikář - Jan Vlnatý, 15:00-16:00

  Více informací zde »

 • Komunitní eneregetika na území MAS Brána Písecka

  MAS Brána Písecka je významným iniciátorem vzniku systému sdílení el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci komunitní energetiky, který od července 2024 nová legislativa umožní.
  Pro fungování komunitní energetiky je na území MAS založen nový spolek ENERKOM Písecko a pracuje zde Energetický koordinátor MAS.
  MAS motivuje k výstavbě fotovoltaických elektráren zejména obce, které pak budou připraveny se do sdílení v rámci komunitní energetiky okamžitě zapojit.
  Doposud byly vyřízeny dotace pro 12 obcí v celkové hodnotě přes 12 milionů Kč.

 • Obec Drhovle pořádá
  8.ročník cyklovýletu

  dne: 2.9.2022
  start: 09:30 hod. od hospody Na Skalce v Paměticích
  prezence: 8:30-09:30 hod.
  trasy: 33 km, 22 km, 12 km (mapy s vyznačenou trasou - na místě)
  občerstvení: zajištěno

 • FOTO SOUTĚŽ
  V rámci cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou XVII – tentokrát "k pomníku Jana Žižky na bojiště u Sudoměře" byla mezi účastníky vyhlášena fotosoutěž. Soutěžící zasílali momentky z tratě. Vítězem letošního prvního ročníku fotosoutěže se stala Martina Moravčíková a spol., která tímto získává výhru v podobě balení regionálního masa od spolku Farmáři, z.s. z Čížové v hodnotě 1 000 Kč. Gratulujeme!

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XVII. ročník tradiční cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou - tentokrát "k pomníku Jana Žižky na bojiště u Sudoměře".
  Leták zde »     Mapa trasy »     mapy.cz »    


 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 9. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Žádosti je možné podávat od 1.6.2023 do 3.7.2023. K této výzvě se bude dne 7.6.2023 konat seminář pro žadatele/příjemce.

 • Komunitní setkání v obci Orlík nad Vltavou v rámci projektu "Komunitně pro potřeby území MAS Brána Písecka", které se bude konat dne 5.6.2023 v 16:00 hod v Komunitním centru v budově Základní školy. Více informací zde »

 • Slavnost venkova

  dne 20. května, 10.00-15.00 hod v Čížové, nádvoří fary č.p.7 a návesní prostor u zámku

  Více informací zde »

  Fotogalerie zde »


 • Nabízíme pomoc se zpracováním žádosti a následnou administrací projektů Šablony I. v OP JAK. Více informací zde ».

 • Nabízíme pomoc při vyřízení dotace na energeticky úsporná opatření z Nové zelené úsporám. Více informací zde ».

 • Obec Drhovle pořádá
  7.ročník cyklovýletu

  dne: 3.9.2022
  start: 10:00 hod. od hospody Na Skalce v Paměticích
  prezence: 9:00-10:00 hod.
  trasy: 34 km, 24 km (mapy s vyznačenou trasou - na místě)
  občerstvení: zajištěno

 • Sdružení přátel nohejbalu a Obec Drhovle pořádají
  Nohejbalový turnaj trojic

  kde: multifunkční hřiště Drhovle
  kdy: 20.srpna 2022
  prezentace účastníků: 8:00 hod
  zahájení turnaje: 8:30 hod
  občerstvená zajištěno

 • Obec a SDH Drhovle vás zvou dne 5.8.2022 od 20:30 hod na letní filmové prommítání v Drhovli na návsi.
  Leták zde »


 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XVI. ročník tradiční cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s podtitulem "na Labutí jezero".
  Leták zde »     Mapa trasy »     mapy.cz »    


 • MAS Brána Písecka informuje obce, města i subjekty zabývající se poskytováním sociálních služeb, zajištění služeb péče o děti a vzdělávacími aktivitami o připravovaném projektu do OPZ+. Projekt by měl zajistit dotační podporu pro poskytování aktivit, které jsou obsaženy v přiloženém dokumentu. Případní zájemci o spolupráci na projektu, ať už z řad samospráv nebo případných spolurealizátorů, se mohou blíže informovat a přihlásit do konce dubna 2022.
  Podpora prostřednictvím CLLD v OPZ+ »

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Žádosti je možné podávat od 4.4.2022 do 4.5.2022. K této výzvě se bude dne 12.4.2022 konat seminář pro žadatele/příjemce.

 • 6. ročník turnaje ve stolním tenisu. 5.února 2022 v Dubí Hoře. Pozvánka »

 • MAS Brána Písecka se posouvá v procesu přípravy na nové plánovací období.
  Nově vypracovaná koncepční část strategie CLLD pro období 2021-27 splnila požadovaná kritéria a je ze strany MMR-ORP ke dni 6.8. schválena.
  Děkujeme všem, kteří se na její tvorbě podíleli. Především děkujeme zástupcům "našich" obcí, aktivním podnikatelům, občanům a členům pracovních skupin.

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XV. ročník tradiční cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s podtitulem "za Zvíkovským raráškem".
  Leták zde »     Mapa trasy »    


 • Tímto bychom Vás chtěli pozvat na Výstavu Růží ve městě Blatná s doprovodným kulturním programem. Akce proběhne 3.7.2021 od 9:00 hodin.

 • Vyhlášení soutěže Jihočeského kraje "PĚT LET S PROGRAMEM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO KRAJE". Přihlášku a pravidla soutěže naleznete zde: Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje - Oficiální stránky SPOV ČR (spovcr.cz). Pro odměny je rezervováno 300 tis. Kč. Termín odevzdání vytištěné přihlášky včetně příloh je do 31. 5. 2021 do 14:00 hod.

 • Z důvodu přetrvávajících vládních nařízení souvisejících s pandemickou situaci je zrušen seminář k výzvě č. 6 z PRV, plánovaný na 1.4.2021. Náhradní variantou k předání potřebných informací jsou konzultace formou emailu nebo telefonicky, viz kontakty. K semináři zveřejňujeme prezentaci.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Žádosti je možné podávat od 22.3.2021 do 23.4.2021. K této výzvě se bude dne 1.4.2021 konat seminář pro žadatele/příjemce.

 • Valná hromada na svém jednání dne 27. 1. 2021 schválila změnu č. 6 SCLLD MAS Brána Písecka. Změna se týká finančního plánu pro programový rámec IROP a to z důvodu narovnání finančního plánu strategie SCLLD dle skutečného čerpání finančních prostředků v předešlých letech. V rámci změny došlo k vykázání čerpání dle podaných ZoR do 31.10.2020 a k přesunu dosud nevyčerpané alokace.
  Více informací o změně č.6 zde »

 • Dne 26. 1. 2021 byla schválena žádost o kontrolu dodržování standardů MAS BRÁNA PÍSECKA z.s., které jsou základním předpokladem pro realizaci nové "Strategie" rozvoje venkova na našem území v následném období 2021 – 2027.

 • MAS Brána Písecka v rámci tvorby nové Strategie rozvoje svého území organizuje tři Pracovní skupiny zaměřené na mapování potřeb v regionu.
  Valná hromada MAS se pro jednání pracovních skupin shodla na těchto tématech:
  – Obce, venkovský cestovní ruch a ochrana životního prostředí (jednání 10.12. od 10:00)
  – Podnikatelé v zemědělském a nezemědělském sektoru (jednání 9.12. od 9:00)
  – Vzdělávání, sociální služby a volnočasové aktivity (jednání 9.12. od 12:30)
  Skupiny jsou zastoupeny aktivními zástupci obcí, firem, neziskových organizací, škol, nebo veřejnosti.
  Do diskuse přivítáme každého, kdo by se rád podílel myšlenkami, nebo v praxi na rozvoji venkova na našem území.
  Těšíme se na setkání a jednání u téměř kulatého stolu.

 • MAS pracuje na tvorbě nového strategického dokumentu SCLLD MAS Brána Písecka pro období 2021 – 2027. Probíhá analýza potřeb na našem území. Sbíráme všechny zajímavé podněty směřující k rozvoji našeho regionu. Také vaše myšlenky mohou být do obsahu nové strategie zapracovány. Zajímají nás. Můžete nám je sdělit formou vyplnění dotazníků, osobně v naší kanceláři, či jiným způsobem prostřednictvím kontaktů na stránkách.

 • Hostem ČRo České Budějovice byl Tomáš Novák z neziskové organizace Národní síť MAS. Rozhovor zde »

 • Obec Drhovle pořádá 12.9.2020 5. ročník Cyklovýletu. Start bude v 10:00 hod. od hospody Na Skalce v Paměticích. Více informací zde.

 • V sobotu 18.7. proběhla tradiční cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s trasou do Blatné. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch. Zaregistrováno bylo rekordních 250 účastníků.
  Podle kladných ohlasů si cyklisté užili zajímavě zvolené trasy, šunkové odměny a připraveného zázemí na startu i v cíli.
  Fotogalerie zde »

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XIV. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s podtitulem "Cesta do Blatné, města růží"
  Leták zde »     Mapa trasy »    


 • MAS Brána Písecka upozorňuje na vyhlášenou Výzvu MAS č. 6 z IROP: Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání III., termín podání žádostí je stanoven do 29.5.2020 12:00 hod. K této výzvě bude uskutečněn Seminář pro žadatele a příjemce v termínu 14.5.2020 od 10:00 hod. v Čížové 75, zasedací místnosti OÚ Čížová. Pozvánka na seminář zde

 • MAS Brána Písecka informuje, že po předchozím souhlasu s opravnými termíny výzvy č. 5 v PRV ze strany RO SZIF České Budějovice, došlo k posunutí termínu příjmu žádostí na MAS do 29.5.2020 a termínu registrace na RO SZIF do 31.7.2020

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 6. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem IROP SCLLD. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1.4.2020 od 8:30 h do 29.5.2020 do 12:00 hod.

 • V návaznosti na příslušná usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření, rozhodl předseda MAS Brána Písecka o realizaci mimořádného opatření v rámci provozu kanceláře MAS.
  Kancelář MAS je od dnešního dne, tj. 17.3. uzavřena a zaměstnanci pracují v režimu home office, a to do odvolání, podle vývoje situace v ČR.Konzultace a další komunikace probíhá telefonicky, nebo e mailem.
  Děkujeme za pochopení, přejme si ať se vše brzy vrátí do starých kolejí!

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Žádosti je možné podávat od 2.3.2020 do 16.4.2020. K této výzvě se bude dne 4.3.2020 konat seminář pro žadatele/příjemce.

 • Valná hromada na svém jednání dne 6. 12. 2019 schválila změnu č. 4 SCLLD MAS Brána Písecka. Změna se týká finančního plánu pro programový rámec PRV. Zejména pak přiřazení opatření 1.5.2 Základní služby a obnova ve venkovských oblastech (tzv. článek 20), v PRV umožňující podporu obcím na území MAS.
  Více informací o změně č.4 zde »

 • Přehled vyhlášených výzev a stav čerpání k 10/2019

 • Dne 9.10.2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Čížová proběhne mimořádný seminář pro představitele obcí na území MAS Brána Písecka. Seminář se bude týkat předání informací o nových dotačních možnostech pro místní samosprávy zařazením nové Fiche v programovém rámci PRV (článek 20). Bližší informace u pracovníků kanceláře MAS.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 8. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – Prorodinná opatření (V.). Žádosti je možné podávat od 24.09.2019 04:00 hod do 20.11.2019 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 3.10.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde »

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 7. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – Sociální služby a sociální začleňování (III.). Žádosti je možné podávat od 24.09.2019 04:00 hod do 25.10.2019 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 3.10.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde »

 • MAS připravuje novou výzvu č. 7 Sociální služby a sociální začleňování III. z OPZ. Plánovaný termín vyhlášení je 24.9.2019. Ukončení příjmu žádostí 25.10.2019 . K výzvě bude organizován seminář pro žadatele, jehož termín konání bude dopřesněn.

 • MAS připravuje novou výzvu č. 8 Prorodinná opatření V. z OPZ. Plánovaný termín vyhlášení je 24.9.2019. Ukončení příjmu žádostí 25.10.2019 . K výzvě bude organizován seminář pro žadatele, jehož termín konání bude dopřesněn.

 • Valná hromada na svém jednání dne 29. 1. 2019 schválila změnu č. 3 SCLLD MAS Brána Písecka, v rámci níž došlo ke změnám ve členské základně MAS a jejích orgánů, změnám vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD a také k aktualizaci Stanov spolku. Více informací o změně č.3 zde »

 • Valná hromada na svém jednání dne 29. 1. 2019 schválila změnu č. 2 SCLLD MAS Brána Písecka. Změna se týká finančního plánu pro programový rámec IROP a to z důvodu nedodržení finančního plánu strategie SCLLD a nedočerpání finančních prostředků v předešlých letech. V rámci změny došlo k vykázání čerpání dle podaných ZoR do 31.10.2018 a k přesunu dosud nevyčerpané alokace včetně závazkované alokace pro schválené projekty, které dosud nepodaly Žádost o platbu.
  Více informací o změně č.2 zde »

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XIII. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s podtitulem "Cesta k Protivínu".
  Leták zde »     Mapa trasy »    


 • Příjem žádostí do 4. výzvy MAS Brána Písecka-IROP-Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání II byl prodloužen do 31.5.2019 do 12:00 hodin.

 • Příjem žádostí do 5. výzvy MAS Brána Písecka-IROP-Integrovaný záchranný systém byl prodloužen do 31.5.2019 do 12:00 hodin.

 • Dne 15.4.2019 byla schválena MMR-ORP Evaluační zpráva Mid-term evaluace realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období 2014-2020.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 4. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem IROP SCLLD. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1.4.2019 od 8:30 h do 17.5.2019 do 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 11.4.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde »

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 5. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem IROP SCLLD. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 1.4.2019 od 8:30 h do 17.5.2019 do 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 11.4.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde »

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – Prorodinná opatření (IV.). Žádosti je možné podávat od 28.02.2019 04:00 hod do 2.04.2019 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 7.03.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde »

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 4. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 25.2.2019 do 3.4.2019. K této výzvě se bude dne 28.2.2019 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde »

 • Valná hromada na svém jednání dne 11.12.2018 schválila změnu č. 1 SCLLD MAS Brána Písecka. Změna se týká navýšení alokace u OPZ o 6 532 009 Kč. Je upraven finanční plán, který obsahuje toto navýšení alokace a přesun nevyčerpané alokace z let 2017-2018 do roku 2019. Více informací o změně č. 1 zde ».

 • Obec Nerestce Vás srdečně zve na Slavnostní otevření cyklostezky v Nerestcích v pátek 2. listopadu 2018 od 14:00 hod na cyklostezce u železniční stanice.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – Sociální služby a sociální začleňování (II.). Žádosti je možné podávat od 17.09.2018 04:00 hod do 31.10.2018 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 2.10.2018 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde ».

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XII. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát "Nakoukneme do Strakonicka".
  Leták zde »     Mapa trasy »    


 • Příjem žádostí do výzvy č. 4 z OPZ Prorodinná opatření III. byl prodloužen do 15. června 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionální operačního programu – Rozvoj komunitních center. Žádosti je možné podávat od 23.04.2018 08:30 hod do 31.05.2018 12:00 hod.

  MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionální operačního programu – Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání. Žádosti je možné podávat od 20.04.2018 08:30 hod do 31.05.2018 12:00 hod.

 • MAS BP upozorňuje na právě probíhající výzvu č.3 OPZ - Sociální služby a sociální začleňování I. Své žádosti o podporu můžete podávat do 30. dubna 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 3. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 28.2.2018 od 8:30 do 29.3.2018 do 12:00. K této výzvě se bude dne 1.3.2018 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • Příjem žádostí do výzvy č. 3 z OPZ Sociální služby a sociální začleňování I. byl prodloužen do 30. dubna 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka upozorňuje žadatele na otevřenou výzvu č. 3 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování (I). Své žádosti o podporu můžete vkládat přes IS KP2014+ do 31.12. 2017 do 12:00h. V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje pracovníky MAS, nabízíme konzultace.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 3. výzvy MAS v souladu s programovým rámcem OPZ SCLLD na téma Sociální služby a sociální začleňování. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31.10.2017 od 8:30 do 29.12.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 18.10.2017 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka upozorňuje žadatele na otevřenou výzvu č. 2 z OPZ: Prorodinná opatření (II.). Své žádosti o podporu můžete vkládat přes IS KP2014+ do 31.10.2017 do 12:00h. V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje pracovníky MAS.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 2. výzvy MAS v souladu s programovým rámcem OPZ SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 27.9.2017 od 8:30 do 31.10.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 21.9.2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XI. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát "Projedeme se Píseckými horami". Leták zde »     Mapa trasy »

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 1. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem IROP SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 5.5.2017 od 8:00 do 9.6.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 11. 5. 2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 1. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 15.3.2017 od 8:00 do 7.4.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 9. 3. 2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • Zpravodaj venkova 01/2017
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 04/2016
  ke stažení zde »

 • Ukončení příjmu žádostí Výzvy MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření bylo prodlouženo do 9. 12. 2016 12:00 hod.

 • Zpravodaj venkova 10/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 03/2016
  ke stažení zde »

 • Dne 1.11.2016 vyhlásila MAS Brána Písecka Výzvu MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření.
  Příjem žádostí od 1.11.2016 8:00 hod. do 6.12.2016 12:00 hod.
  K této výzvě bude dne 16.11.2016 konán seminář pro žadatele/příjemce.
  Více informací zde nebo v kanceláři MAS BP.

 • Dne 4.10.2016 byla příslušnými Řídícími orgány schválena "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období 2014 - 2020".

 • Zpravodaj venkova 08/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 02/2016
  ke stažení zde »

 • MAS Brána Písecka vás zve 5. 8. 2016 na slavnostní odhalení
  "Boží muka v Krašovicích ožívají".
  Pozvánka »      Více o projektu »

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na jubilejní X. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou" tentokrát popojedem severním Píseckem. Pro prvních 200 účastníků budou připravena upomínková trička.
  Leták »     Mapa trasy »     Itinerář »

 • Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. ke stažení zde.

  Více informací a důležité přílohy naleznete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem.

  MAS BP v rámci animační činnosti školských zařízení zahájila konzultace s řediteli škol na území MAS. Formou osobního jednání zajistíme kompletní poradenství, více pod následujícím odkazem.

 • Po zapracování změn do žádosti o podporu SCLLD na základě připomínek Řídících orgánů, žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, která proběhla ve zkrácené lhůtě.

 • Dne 4. 5. 2016 bylo dokončeno věcné hodnocení žádosti o podporu SCLLD a vzneseny připomínky ze strany Řídících orgánů, které byly vypořádány a odeslány 27. 5. 2016.

 • Zpravodaj IROP 01/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 05/2016
  ke stažení zde »

 • Dne 6. 4. 2016 splnila Žádost o podporu z 6. Výzvy z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

 • Zpravodaj venkova 04/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 03/2016
  ke stažení zde »

 • Zasedání Valné hromady MAS Brána Písecka z.s. se bude konat ve čtvrtek 10.3.2016 od 10:00 v zasedací místnosti MAS.
  pozvánka »

 • Zpravodaj venkova 02/2016
  ke stažení zde »

 • Podání žádosti o podporu z 6. výzvy MMR z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS"
  Žádost byla podána 1.2.2016. MAS žádostí řeší zajištění prostředků na plnění aktivit spojených s realizací SCLLD.

 • Žádost o podporu SCLLD prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byla předána Řídícím orgánům IROP, PRV a OPZ k věcnému hodnocení.

 • Zpravodaj venkova 01/2016
  ke stažení zde »

Jihočský kraj Činnost MAS Brána Písecka z.s. je každý rok významně podporována Jihočeským krajem.
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC