MAS Bráns Písecka

Vítejte na stránkách MAS Brána Písecka

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 16.11.2006.

Iniciátorem vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který tímto připravil možnost spolupráce veřejného a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty.

Realizace SPL MAS Brána Písecka nebyla v období 2007 - 2013 podpořena.

Plnohodnotná činnost MAS v novém plánovacím období nyní začíná a do našeho území přináší přes 50 mil. Kč.

Rozloha území, na kterém MAS působí, zaujímá katastrální území 2 měst a 24 obcí o celkové rozloze 360,58 km2.

Mapa MAS Brána Písecka Mapa MAS Brána Písecka »

Region má čistě venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení, v současné době v něm žije 10 781 obyvatel (údaj k 1.1.2014).

Aktuálně

 • Obec Nerestce Vás srdečně zve na Slavnostní otevření cyklostezky v Nerestcích v pátek 2. listopadu 2018 od 14:00 hod na cyklostezce u železniční stanice.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 5. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu zaměstnanost – Sociální služby a sociální začleňování (II.). Žádosti je možné podávat od 17.09.2018 04:00 hod do 31.10.2018 12:00 hod.
  K této výzvě se bude dne 2.10.2018 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XII. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát "Nakoukneme do Strakonicka".
  Leták zde »     Mapa trasy »    


 • Příjem žádostí do výzvy č. 4 z OPZ Prorodinná opatření III. byl prodloužen do 15. června 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionální operačního programu – Rozvoj komunitních center. Žádosti je možné podávat od 23.04.2018 08:30 hod do 31.05.2018 12:00 hod.

  MAS Brána Písecka oznamuje vyhlášení 2. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionální operačního programu – Infrastruktura pro předškolní a základní vzdělávání. Žádosti je možné podávat od 20.04.2018 08:30 hod do 31.05.2018 12:00 hod.

 • MAS BP upozorňuje na právě probíhající výzvu č.3 OPZ - Sociální služby a sociální začleňování I. Své žádosti o podporu můžete podávat do 30. dubna 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 3. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 28.2.2018 od 8:30 do 29.3.2018 do 12:00. K této výzvě se bude dne 1.3.2018 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • Příjem žádostí do výzvy č. 3 z OPZ Sociální služby a sociální začleňování I. byl prodloužen do 30. dubna 2018 do 12:00 hod.

 • MAS Brána Písecka upozorňuje žadatele na otevřenou výzvu č. 3 z OPZ: Sociální služby a sociální začleňování (I). Své žádosti o podporu můžete vkládat přes IS KP2014+ do 31.12. 2017 do 12:00h. V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje pracovníky MAS, nabízíme konzultace.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 3. výzvy MAS v souladu s programovým rámcem OPZ SCLLD na téma Sociální služby a sociální začleňování. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 31.10.2017 od 8:30 do 29.12.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 18.10.2017 konat seminář pro žadatele/příjemce.
  Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka upozorňuje žadatele na otevřenou výzvu č. 2 z OPZ: Prorodinná opatření (II.). Své žádosti o podporu můžete vkládat přes IS KP2014+ do 31.10.2017 do 12:00h. V případě jakýchkoli dotazů kontaktuje pracovníky MAS.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 2. výzvy MAS v souladu s programovým rámcem OPZ SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 27.9.2017 od 8:30 do 31.10.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 21.9.2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na XI. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát "Projedeme se Píseckými horami". Leták zde »     Mapa trasy »

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 1. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem IROP SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 5.5.2017 od 8:00 do 9.6.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 11. 5. 2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • MAS Brána Písecka plánuje vyhlášení 1. výzvy MAS v souladu s Programovým rámcem PRV SCLLD. Příjem žádostí bude v termínu od 15.3.2017 od 8:00 do 7.4.2017 do 12:00. K této výzvě se bude dne 9. 3. 2017 konat seminář pro žadatele/příjemce. Pozvánka na seminář zde.

 • Zpravodaj venkova 01/2017
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 04/2016
  ke stažení zde »

 • Ukončení příjmu žádostí Výzvy MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření bylo prodlouženo do 9. 12. 2016 12:00 hod.

 • Zpravodaj venkova 10/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 03/2016
  ke stažení zde »

 • Dne 1.11.2016 vyhlásila MAS Brána Písecka Výzvu MAS č. 1 z OPZ: Prorodinná opatření.
  Příjem žádostí od 1.11.2016 8:00 hod. do 6.12.2016 12:00 hod.
  K této výzvě bude dne 16.11.2016 konán seminář pro žadatele/příjemce.
  Více informací zde nebo v kanceláři MAS BP.

 • Dne 4.10.2016 byla příslušnými Řídícími orgány schválena "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období 2014 - 2020".

 • Zpravodaj venkova 08/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 02/2016
  ke stažení zde »

 • MAS Brána Písecka vás zve 5. 8. 2016 na slavnostní odhalení
  "Boží muka v Krašovicích ožívají".
  Pozvánka »      Více o projektu »

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na jubilejní X. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou" tentokrát popojedem severním Píseckem. Pro prvních 200 účastníků budou připravena upomínková trička.
  Leták »     Mapa trasy »     Itinerář »

 • Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. ke stažení zde.

  Více informací a důležité přílohy naleznete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem.

  MAS BP v rámci animační činnosti školských zařízení zahájila konzultace s řediteli škol na území MAS. Formou osobního jednání zajistíme kompletní poradenství, více pod následujícím odkazem.

 • Po zapracování změn do žádosti o podporu SCLLD na základě připomínek Řídících orgánů, žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, která proběhla ve zkrácené lhůtě.

 • Dne 4. 5. 2016 bylo dokončeno věcné hodnocení žádosti o podporu SCLLD a vzneseny připomínky ze strany Řídících orgánů, které byly vypořádány a odeslány 27. 5. 2016.

 • Zpravodaj IROP 01/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 05/2016
  ke stažení zde »

 • Dne 6. 4. 2016 splnila Žádost o podporu z 6. Výzvy z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

 • Zpravodaj venkova 04/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 03/2016
  ke stažení zde »

 • Zasedání Valné hromady MAS Brána Písecka z.s. se bude konat ve čtvrtek 10.3.2016 od 10:00 v zasedací místnosti MAS.
  pozvánka »

 • Zpravodaj venkova 02/2016
  ke stažení zde »

 • Podání žádosti o podporu z 6. výzvy MMR z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS"
  Žádost byla podána 1.2.2016. MAS žádostí řeší zajištění prostředků na plnění aktivit spojených s realizací SCLLD.

 • Žádost o podporu SCLLD prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byla předána Řídícím orgánům IROP, PRV a OPZ k věcnému hodnocení.

 • Zpravodaj venkova 01/2016
  ke stažení zde »

Jihočský kraj Činnost MAS Brána Písecka z.s. je každý rok významně podporována Jihočeským krajem.
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC