MAS Bráns Písecka

Změna č. 4 SCLLD MAS Brána Písecka

Valná hromada na svém jednání dne 6. 12. 2019 schválila změnu č. 4 SCLLD MAS Brána Písecka. Změna se týká finančního plánu pro programový rámec PRV, a to z důvodu nedodržení finančního plánu strategie SCLLD a nedočerpání finančních prostředků v předešlých letech. V rámci změny došlo k vykázání čerpání dle zazávazkovaných projektů k 31.12.2018 a k přesunu do dalších let dosud nevyčerpané alokace včetně závazkované alokace pro schválené projekty, které dosud nepodaly Žádost o platbu. Předmětem změny byl také Programový rámec PRV, do něhož přibylo opatření 1.5.2 Základní služby a obnova ve venkovských oblastech (tzv. článek 20), a s tím související úpravy analytické i strategické části SCLLD. Finanční prostředky na toto opatření byly převedeny z opatření 5.2.1 Spolupráce s partnerskými MAS v rámci ČR nebo v rámci EU a dále zbylá část finanční alokace z opatření 3.2.2 Podpora lesnické infrastruktury.


« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC