MAS Bráns Písecka

Značka PRÁCHEŇSKO

O Prácheňsku

PRÁCHEŇSKO regionální produkt

Prácheňsko se nachází na rozhraní současných krajů Jihočeského, Plzeňského a okrajově i Středočeského. Nazývá se podle někdejšího hradu Prácheň u Horažďovic, který byl původním správním střediskem kraje.

Jako správní jednotka existovalo od 13. století až do reformy krajského uspořádání v letech 1849 – 1850, kdy došlo k jeho rozdělení mezi kraj Českobudějovický a Plzeňský. V roce 1855 bylo obnoveno jako Písecký kraj, ale jen do roku 1862, kdy definitivně zaniklo zrušením krajů. Pozdějšími správními reformami bylo potvrzeno jeho rozdělení mezi Jihočeský a Západočeský kraj.

Označení Prácheňsko je dodnes poměrně využívané nejen v turistických nebo regionálních publikacích, ale i mezi obyvateli k vyjádření místní identity.

Asociace regionálních značek

Hlavním cílem regionálního značení je zviditelnění jednotlivých regionů a upozornění na produkty, které zde vznikají. Od roku 2004 se do systému regionálních značek zapojilo již 26 regionů a v každém z nich vznikla regionální značka pro výrobky zaručující kvalitu, šetrnost k přírodě, ale především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území. V některých regionech se značení využívá i k podpoře vybraných ubytovacích a stravovacích zařízení, někde dokonce i k podpoře zážitků. Více o asociaci zde

Značka PRÁCHEŇSKO

Projekt "Zavedení regionální značky Prácheňsko" byl ve spolupráci s Asociací regionálních značek realizován díky finanční podpoře z Programu rozvoje venkova. V roce 2010 MAS LAG Strakonicko, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví, MAS Vodňanská ryba a MAS Brána Písecka připravily společný projekt, který má za cíl nejen propagaci místních výrobků, ale i posílení pocitu sounáležitosti obyvatel s regionem a připomenutí jeho historického významu.

První semináře proběhly na podzim 2010 a o jejich úspěšnosti vypovídala zejména veliká účast výrobců a jejich velký zájem o značku. Obsah seminářů se týkal zejména informací ohledně značení, výrobci se dále také podíleli na výběru názvu a loga pro značku Prácheňsko. Podrobnější informace o realizovaném projektu zde

Pro zájemce o značku

Bližší informace pro zájemce o značku naleznete zde


 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC