MAS Bráns Písecka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021-2027

MAS vypracovala nový strategický dokument SCLLD MAS Brána Písecka pro období 2021-2027.

Bylo upřesněno území působnosti MAS na základě projednání v zastupitelstvech našich obcí.

Na nově potvrzeném území byla provedena důsledná analýza potřeb.

Velká pozornost byla věnována komunitnímu způsobu projednávání. Zapojeni byli zástupci obcí, podnikatelé, NNO a veřejnost. Pracovníci kanceláře provedli řízené pohovory se všemi starosty/kami a vyhodnotili také dotazníky zacílené na veřejnost, podnikatele a neziskové organizace. Byla doplněna databáze aktivních spolků, občanů a podnikatelů.

Z jejich řad jsou složeny 3 pracovní skupiny:

  • Obce, venkovský cestovní ruch a ochrana životního prostředí
  • Podnikatelé v zemědělské i nezemědělském sektoru
  • Vzdělávání, sociální služby a volnočasové aktivity« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC