MAS Bráns Písecka

Cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou"

MAS Brána Písecka ve spolupráci s DSO Severního Písecka a obcí Čížová připravuje každoročně cykloakci s názvem "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou". První ročník proběhl již v roce 2007. Startuje se tradičně v obci Čížová, trasy mají zpravidla délky cca 30 a 70 km a jsou vedeny panenskou přírodou našeho kraje s celou řadou nádherně udržovaných drobných sakrálních staveb, i významných památek.

Na startu se potkáváme s členy Klubu velocipedistů Písek a jejich dobovými koly a kostýmy. Nově je zařazen závod na historických kolech s názvem "Čížovská míle".

Neradi bychom působili za stále stejnou akci, proto každoročně směřujeme trasy za novým poznáním. V historii našich akcí se doposud nestalo, že by se trasy opakovaly, a tak se účastníci mohou vždy těšit na poznání nových míst a originální zážitky.

Rádi bychom každoročně v našem regionu přivítali velký počet cyklistů všech věkových kategorií.

Účastníci budou vždy překvapeni kvalitně připravenými trasami, programem akce a samozřejmě i zaslouženou šunkovou tečkou v Bošovické nebo i jiné hospůdce.

Cykloturistika je jedním z nejvýznamnějších potenciálů cestovního ruchu v našem regionu. Je proto důležité věnovat tomuto sportu nemalou pozornost a my pevně věříme, že naše každoroční akce k jeho popularizaci přispívá.

XVII.ročník 2023

V sobotu 22. 7. 2023 se na start tradiční cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou XVII – tentokrát "k pomníku Jana Žižky na bojiště u Sudoměře" sjelo cca 200 cyklistů všech věkových kategorií. Trasa, která měřila 42 km, vedla převážně mimo automobilovou dopravu. Na trase bylo možné navštívit dva zajímavé minipivovary v obcích Zátaví a Čejetice. Jejich provozovatelé byli na cyklisty skvěle připraveni. Hlavním cílem byla mohyla Jana Žižky u Sudoměře. Počasí akci přálo a v cíli, který byl připraven tentokrát na obecním statku v Bošovicích, byla pro účastníky připravena tradiční porce šunky. Podle bezprostředních reakcí účastníků si cyklisté připravenou trasu a program velmi užili.
Premiérou byla fotosoutěž. Účastníci zasílali na email MAS své fotografie z trasy. Komise, složená z pracovníků MAS, vyhodnotila jako nejlepší fotografii od Martiny Moravčíkové a spol, která tak získala výhru v podobě balení regionálního masa od spolku Farmáři z.s. z Čížové v hodnotě 1 000 Kč. Gratulujeme!
Tak zase za rok, velu zdar!

Leták »     Mapa trasy »     Fotogalerie »     Fotosoutěž »

XVI.ročník 2022

V sobotu 23.8. se sjelo na start tradiční cykloakce Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou, tentokrát s podtitulem - Na labutí jezero, přes 200 cyklistů všech věkových kategorií. Trasa dlouhá 45 km, vedla velmi zajímavými partiemi po asfaltových i přírodních cestách, okolo říčky Lomnice k majestátnímu rybníku Labuť.
Trasa byla v co možná největší míře vedena mimo provoz. V některých místech cyklisté zdolávali poměrně slušné převýšení. V cíli, který byl tentokrát v Čížovském pivovaru dostali účastníci zaslouženou odměnu v podobě poctivé porce domácí šunky. Ze všech přímo vyzařovala spokojenost nad zdoláním připravené trasy.
Tak zase za rok, velu zdar!

Leták »     Mapa trasy »     Fotogalerie »

XV.ročník 2021

V sobotu 17.7.2021 proběhla tradiční cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s podtitulem "za Zvíkovským raráškem".

Leták »     Mapa trasy »     Fotogalerie »

XIV.ročník 2020

V sobotu 18.7. proběhla tradiční cykloakce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou", tentokrát s trasou do Blatné. Záštitu nad akcí převzal náměstek hejtmanky Jihočeského kraje Pavel Hroch. Zaregistrováno bylo rekordních 250 účastníků. Podle kladných ohlasů si cyklisté užili zajímavě zvolené trasy, šunkové odměny a připraveného zázemí na startu i v cíli.

Leták »     Mapa trasy »     Fotogalerie »

XIII.ročník 2019

Třináctý ročník cykloakce s podtitulem "Cestou do Protivína" byl tentokrát věnován území Písecka a Protivínska. Připravená trasa měřila 48 km a byla z převážné části vedena mimo automobilovou dopravu, a to podél řek Otavy a Blanice.

V sobotu 20. července byla akce zahájena registrováním účastníků v 9hod ve sportovním areálu v Čížové. Akce se zúčastnilo celkem 210 cyklistů všech věkových kategorií. Na startu všichni účastníci obdrželi kromě mapy s vyznačenou trasou také výborné koláčky od místního zlivického pekařství, šálek kávy nebo čaje a maďarské klobásy a salámy od firmy Gornicky s.r.o. Zahájení akce se účastnili reportéři místního tisku a zástupci destinace Písecko-Blatensko. Následoval komentář k trase, poděkování sponzorům a akce byla odstartována.

Dojezd byl zorganizován v obci Bošovice, kde byly pro účastníky připraveny tradiční porce domácí šunky. Z ohlasů zúčastněných cyklistů lze učinit závěr, že si užili kvalitně naplánované trasy a připraveného programu. Úspěšnost akce byla podtržena krásným slunečným počasím.

MAS Brána Písecka z.s. čerpala na realizaci této akce podporu z grantu Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 8.000 Kč. Podporu poskytli také další již tradiční sponzoři Pekárna Zlivice s.r.o. a firma Gornicky s.r.o. Organizační pomoc a zázemí při startu poskytla obec Čížová a skupina dobrovolníků.

Fotogalerie zde »XII.ročník 2018

Dvanáctý ročník nesl podtitul "Nakoukneme do Strakonicka". Trasa měřící 42 km byla nasměrována do strakonického okresu. Byla vedena přes obce Radomyšl, Sedlice a další krásně upravené vesničky tohoto koutu přilehlého regionu. Trasa byla vedena nádhernou přírodou s úchvatnými výhledy, se zapojením zajímavých terénních pasáží.

V sobotu 21. července probíhala od 9.00 hod prezence, při které bylo zaregistrováno 170 cyklistů všech věkových kategorií. Účastníci měli možnost se občerstvit, obdrželi mapy, důležité kontakty a energetické nápoje Big Shock. Akce byla zahájena starostou obce a předsedou MAS. Dojezd byl tentokrát zorganizován v areálu fotbalového hřiště v Čížové, kde byli spokojení účastníci odměněni velkou porcí domácí šunky. Poprvé se zde pro veřejnost čepovalo pivo z nově vznikajícího Minipivovaru Čížová.

MAS Brána Písecka, z.s. čerpala na realizaci této akce podporu z grantu Nadace jihočeské cyklostezky ve výši 7.000 Kč. Podporu poskytli také další již tradiční sponzoři JET, Skupina ČEZ, Big Shock, Pekárna Zlivice s.r.o. a Gornický s.r.o. Organizační pomoc poskytla obec Čížová a skupina dobrovolníků.

Fotogalerie zde »XI.ročník 2017

Jedenáctý ročník připravil dvě trasy s odlišnou náročností, zaměřené na návštěvu okresního města Písek a přilehlých Píseckých hor. Účastníci se projeli hlubokými lesy Píseckých hor, které jsou přírodní rezervací, navštívili mnoho malebných Jihočeských vesniček a především město Písek. Trasa provedla účastníky také údolím řeky Otavy.

V sobotu 22. července se od 9.00 hodiny ranní, zaregistrovali první účastníci. Celkem bylo zaregistrováno 191 cykloturistů všech věkových kategorií. Při prezenci všichni účastníci obdrželi, kromě nezbytných map s vyznačenými cyklotrasami a itinerářem, také výborné koblihy od místního Zlivického pekařství, šálek horké kávy nebo čaje či energetický nápoj nebo tyčinku Big Shock. Nechyběly také pravé maďarské klobásy a salámy od firmy Gornický, s.r.o. Startu se účastnili reportéři místního tisku. Následoval komentář k trase, poděkování sponzorům a akce odstartovala. Skupiny cyklistů se rozjely po značených trasách. Dojezd byl tradičně v obci Bošovice, kde se na návsi ve stylově opraveném obecním statku podávalo občerstvení v podobě domácí šunky. Podle ohlasů zúčastněných si cyklisté za krásného slunného počasí užili kvalitně naplánovaných tras a připraveného programu.

MAS Brána Písecka, z.s. byla podpořena grantem od Nadace Jihočeské cyklostezky ve výši 7 500 Kč. Také další sponzoři napomohli kvalitnímu naplnění plánovaného programu. Patří mezi ně JTE, skupina ČEZ, Big Shock, pekárna Zlivice a Gornický, s.r.o. Velmi cenná je také organizační pomoc obce Čížová.

Fotogalerie zde »X.ročník 2016

Jubilejní X. ročník již tradiční cykloakce byl tentokrát věnován malebným obcím a krásné přírodě severního Písecka. Trasa byla vedena například přes Mirotice, kde se nachází Památník Mikoláše Alše, dále kolem barokního zámku v Čimelicích, osady Karlov a mnoha dalších zajímavých míst. Počasí se vydařilo a účastnilo se na 140 cyklistů, kteří ku příležitosti jubilejního ročníku akce obdrželi také kromě jiného památeční triko.

Fotogalerie zde »IX.ročník 2015

Tentokrát byly trasy vedeny po stopách husitů, zajímavá byla například návštěva památníku Jana Žižky u Sudoměře a spousta dalších. Navzdory tropickému počasí se účastnilo na 100 cyklistů všech věkových kategorií.

Fotogalerie zde »VIII.ročník 2014

Osmý ročník akce byl tématicky směřován na seznámení se Sedláčkovou stezkou. V rámci akce byl připraven kulturní program a prohlídka pivovaru ve Zvíkovském Podhradí. Účast byla cca 150 cyklistů.

Fotogalerie zde »VII. ročník 2013

Tento ročník byl věnován památkám a zajímavostem regionu Milevska a Orlické přehrady. Účast byla velice hojná, přes 200 cyklistů. Jako hlavní cíle byly připraveny například návštěva hradu Zvíkov, Milevského románského Premonstrátského kláštera s unikátním hřbitovním kostelem a zhlédnutí souboru soch moderního sochařství.

Fotogalerie zde » 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC