MAS Bráns Písecka

Druhy obecně prospěšných služeb

Vytvoření a aktualizace rozvojové strategie - oblast působení MAS Brána Písecka
  • Podpora rozvojových projektů zvláště z následujících oblastí: rozvoj dopravní a technické infrastruktury, zlepšení vzhledu a kvality pro život v obcích, zlepšení kvality života obyvatel regionu, zvýšení atraktivity z hlediska cestovního ruchu, podnikání , trhu práce, zlepšení provázanosti veřejného a soukromého sektoru,
  • Vypisování výzev pro předkládání projektů
  • Výběr projektů pro přiznání dotace dle pravidel programu Leader a podobných iniciativ a dotačních programů
  • Vyhledávání možných finančních zdrojů pro financování rozvojových projektů v oblasti působení
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC