MAS Bráns Písecka

Monitoring a evaluace jihozápadní části Jižních Čech

Realizován s podporou z Programu rozvoje venkova
Opatření: IV.2.1. – Realizace projektů spolupráce
Realizace: 1.12.2014 – 30.6.2015

MAS Brána Písecka se na realizaci projektu spolupráce dohodla s partnery MAS Šumavsko (jako K MAS), MAS Blanský les – Netolicko a MAS Rozkvět.

Účelem realizovaného projektu bylo posílení spolupráce MAS mezi sebou a předávání správné praxe a postupů. S využitím zkušeností z období 2007 - 2013 MAS v rámci projektu MAS společně zpracovali doporučující metodiku (tj. soupis praktických příkladů, inspirativních řešení a doporučení) týkající se téma: evaluace a monitoring strategie MAS.

Výsledky projektu byly zveřejněny na stránkách spolupracujících MAS a NS MAS ČR a veřejně prezentovány na konferenci dne 8.6. 2015 v Choceradech.

Metodika monitoringu a evaluace Metodika monitoringu a evaluace
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC