MAS Bráns Písecka

Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS


Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu a spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj

Realizace: 1.1.2016 – 31.12.2023

Projekt je určen pro Místní akční skupinu Brána Písecka, která již získala Osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekt je zacílen na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

Projekt je zaměřen zejména na tyto cíle: zlepšení řídících a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Pro období realizace projektu je v rámci animační činnosti naplánováno celkem 14 akcí (seminářů, workshopů, aj.) přibližující probíhající činnosti MAS a přinášející dostatečné informace všem zúčastněným v území. V období realizace projektu budou vytvořeny podmínky pro kvalitní administrování celkem 12 výzev.

 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC