MAS Bráns Písecka

Zavedení regionální značky Prácheňsko

Nový projekt v regionu MAS zahájen

Zvací dopis - PDF Zvací dopis - DOC Zvací dopis a přihláška na seminář k zavedení regionální značky »
Zvací dopis - PDF   Semináře k zavedení regionální značky "Prácheňsko - regionální produkt" »

V poslední době se neustále skloňuje důležitost rozvoje venkovských regionů, nutnost podpory místní produkce, tvorby nových pracovních míst a další témata související se zkvalitňováním života na venkově. Všichni chápeme, že jenom postupné naplňování těchto záměrů může zabránit migraci obyvatel do městských oblastí, kde lze snadněji dosáhnout na sociální vybavenost odpovídající dnešním standardům a kde je větší šance na získání zaměstnání. Také proto se na konci loňského roku MAS Brána Písecka připojila k žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova - Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce s projektem "Zavedení regionální značky Prácheňsko".

Obecným cílem projektu je zavedení regionální značky Prácheňsko na území, které historicky leželo v tomto regionu. Projekt je rozsáhlý co do zapojeného území i počtu MAS - projektu se zúčastní MAS LAG Strakonicko, MAS Vodňanská ryba, MAS Svazku obcí Blatenska, MAS Střední Povltaví a MAS Brána Písecka. Je to však odůvodněno velkou rozlohou původního území Prácheňska, do kterého všechny zúčastněné MAS spadají a proto by projekt při menším počtu MAS nebyl úplný a dostatečný. Vytvoření společné značky povede k zájmu všech zúčastněných MAS společnými silami přispívat k rozvoji svých regionů.

Specifickým cílem projektu je propagace značených regionálních výrobků, tedy podpora vybraných místních podnikatelů a v neposlední řadě připomenutí významu regionu Prácheňska v naší historii.

Regionální značky, v rámci České republiky reprezentované Asociací regionálních značek (ARZ), jsou dnes zavedeny již ve 12 regionech Čech a Moravy. Výrobky a služby, které získají oprávnění k užívání takovéto značky, musí splnit řadu certifikačních kritérií, z nichž ta nejvýznamnější jsou kvalita a původ na území regionu. Regionální značka garantuje, že produkt je vyrobený místním výrobcem, jedinečný ve vztahu k regionu (např. místní suroviny, tradiční postupy nebo ruční práce), kvalitní a nepoškozuje životní prostředí.Výrobci, vybraní certifikační komisí, jsou oprávněni označovat svoje produkty visačkou nebo samolepkou s logem značky a získávají možnost propagace svých výrobků jak ve formě tištěných materiálů, tak prostřednictvím prezentace značených výrobků na internetových stránkách ARZ. Takovéto označení regionální značkou je zároveň přidanou hodnotou výrobku, neboť zákazník má při koupi takového výrobku jistotu, že si kupuje originální výrobek regionu, kde značka garantuje jeho kvalitu, ekologickou šetrnost a původ.

Tyto regionální značky fungují v ČR už od roku 2005, počet platných certifikátů dosáhl již 250 a stále roste. Logo každé značky má svůj specifický význam spojený s regionem. Kromě potravinářských výrobků a klasických řemeslných výrobků byla značka udělena třeba i botám, pohlednicím, roubeným chalupám, kachlovým kamnům, biobriketám, máku, kaprům nebo bylinám. Na Šumavě se začíná značka rozšiřovat také na ubytovací a stravovací služby, další regiony se k tomuto kroku chystají.

Práce na realizaci projektu "Zavedení regionální značky Prácheňsko" začaly už v květnu, vzdělávací aktivity odstartoval úvodní seminář pro všechny partnery projektu. Ten proběhl 21. června v Katovicích jako úvodní školení koordinační skupiny, která bude celý průběh zavádění regionální značky zajišťovat. Účastníci semináře byli seznámeni jednak s historií Prácheňska, ale především s jednotlivými kroky postupu a pravidly, které zavádění značky provázejí. Další semináře, které proběhnou na přelomu září a října, se budou konat již za účasti veřejnosti a především regionálních výrobců t. j. příštích uživatelů značky.

Věřím, že také v našem regionu se najdou zájemci o certifikaci výroků z různých oborů lidské činnosti. Bude tak podpořen prodej kvalitního suvenýru z konkrétního regionu s podporou místního výrobce. S případnými dotazy se můžete obracet na předsedu MAS Brána Písecka p. Romana Čarka nebo na e-mail infocentrum@cizova.cz

Čarek Roman
Předseda MAS Brána Písecka« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC