MAS Bráns Písecka

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020

« zpět

Harmonogram tvorby SCLLD na období 2014 – 2020

Analýza území

dotazníkové šetření – sběr podnětů od veřejnosti, podnikatelů a NNO (dotazníky k dispozici na radnicích obcí regionu a na webu MAS BP) březen – červen 2014
řízené pohovory se zástupci všech obcí našeho regionu červen – červenec 2014
zasedání pracovních skupin
(zasedací místnost MAS BP)
červenec 2014
prac. sk. Obce 16. 07. 2014 v 09:00
prac. sk. Venkovský cestovní ruch 16. 07. 2014 v 11:00
prac. sk. Vzdělávání a volnočasové aktivity 17. 07. 2014 v 09:00
prac. sk. Podnikání v zem. i nezem. sektoru 17. 07. 2014 v 11:00

Tvorba strategické části

zasedání pracovních skupin
(zasedací místnost MAS BP)
srpen 2014
prac. sk. Obce 13. 08. 2014 v 09:00
prac. sk. Venkovský cestovní ruch 06. 08. 2014 v 09:00
13. 08. 2014 v 10:00
prac. sk. Vzdělávání a volnočasové aktivity 13. 08. 2014 v 11:00
prac sk. Podnikání v zem. i nezem. sektoru 13. 08. 2014 v 12:00
veřejné projednání prac. verze SCLLD
(zasedací místnost OÚ Čížová)
28. 08. 2014
zveřejnění prac. verze na webu MAS BP a Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj 29. 08. 2014
prostor pro sběr dalších podnětů od veřejnosti, podnikatelů, zástupců obcí a NNO
(dotazníky k dispozici na radnicích obcí regionu a na webu MAS BP)
září 2014 – listopad 2015
projednání finální verze nejvyšším orgánem MAS 25. 11. 2015

Hodnocení a schvalování SCLLD

Podání žádosti o podporu SCLLD na území MAS BP pro období 2014 – 202026. 11. 2015
Úspěšně dokončena kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti9. 2. 2016
Zaslání věcného hodnocení ze strany příslušných ŘO* po zasedání Velké komise 4. 5. 2016
Vypořádání připomínek věcného hodnocení ze strany MAS 27. 5. 2016
Zaslání věcného hodnocení ze strany příslušných ŘO* po zasedání Velké komise ve 2. kole 23. 8. 2016
Vypořádání připomínek ve 2. kole věcného hodnocení ze strany MAS 24. 8. 2016
Schválení "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období
2014-2020" příslušnými ŘO*.
4. 10. 2016
Vydání akceptačního dopisu OPZ 5. 10. 2016
Vydání akceptačního dopisu PRV 19. 10. 2016
Vydání akceptačního dopisu IROP 24. 10. 2016
* Řídící orgán

« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC