MAS Bráns Písecka

Prácheňsko všemi smysly

Realizován s podporou z Programu rozvoje venkova
Opatření: IV.2.1. - Realizace projektů spolupráce
Realizace: 2012 - 2013

Místní akční skupiny z území Blatenska, Strakonicka, Vodňanska a Severního Písecka připravily společný projekt, který je dalším počinem v obnovování významu historického Prácheňska a příspěvkem k rozvoji turistického ruchu na území projektu.

Pod názvem "Prácheňsko všemi smysly" je realizován projekt spolupráce čtyř místních akčních skupin, jehož cílem je vytvoření turistické destinace na části historického území Prácheňského kraje. Projekt navazuje na výsledky předchozího projektu „Zavedení regionální značky Prácheňsko“ a přispěje k posílení marketingu území, následně i k podpoře venkovské ekonomiky.

Projekt tak spojí historický odkaz se současnou nabídkou na území Strakonicka, Vodňanska a Severního Písecka, kterou ocení návštěvníci skutečně všemi smysly.

Prácheňsko všemi smysly Prácheňsko všemi smysly

V rámci projektu vzniká řada konkrétních výstupů, které by měly přispět k větší návštěvnosti území a regionálních muzeí i pamětihodností, odbytu místní produkce, většímu využití ubytovacích a stravovacích kapacit území historického Prácheňska.

Východiskem projektu byla Studie rozvoje cestovního ruchu na Prácheňsku, která zevrubně mapuje celé území projektu, jeho charakteristiky a potenciál z hlediska turismu. Tato studie ke stažení zde.

Mezi hlavní výstupy projektu patří vytvoření loga destinace, vybavení tří výstavních expozic, pořízení dvou turistických vyhlídek a mobilního pódia, umístění dvaceti infomap na území projektu, vytvoření studie rozvoje cestovního ruchu na území Prácheňska a vydání tiskových propagačních materiálů (průvodce Prácheňský poutník, skládací infomapa Prácheňsko do kapsy a odborné brožury Prácheňsko v lidové písni, Prácheňsko magické a Jak chutná Prácheňsko).

Prácheňsko všemi smysly Prácheňsko všemi smysly

Do přípravy podkladů pro výrobu výstupů projektu se podařilo zapojit veřejnost, zejména na sbírce receptů a lidových písní se podílely děti, ale i senioři z celého území projektu.

 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC