MAS Bráns Písecka

Podpořené projekty OPZ

« zpět

Projekt: Příměstský tábor Mladotické Mlaky I.

č. p.: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0006223
Realizátor: Asociace Jihočeských rodin, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (I.)
Výše podpory: 703.909,- (85% EU, 10% Státní rozpočet)

Projekt umožnil rodičům z našeho území, umístit své děti již tomto létě do velmi zajímavě organizovaného, nového zařízení.
Vznikl nový, příměstský tábor, který bude podpořen a realizován po dobu čtyř, po sobě následujících letních prázdnin.
Pro děti byl připraven velmi zajímavý program devíti týdenních turnusů, o čemž vypovídá přiložená fotogalerie.


Projekt: Příměstský tábor Kestřany

č. p.: CZ.03.2.65./0.0/0.0/16_047/0008220
Realizátor: Mateřská škola Kestřany
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (II.)
Výše podpory: 442.423,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu bylo poskytnout rodičům v době letních prázdnin finančně podporovanou nabídku v péči o jejich děti v podobě příměstského tábora.
Děti měly zajištěn kvalitní, zdraví prospěšný program pod dohledem pečujících osob.
Denně mohly pobývat venku, v přírodě a tím byly dostatečně motivovány ke sportu a pohybovým aktivitám.
Rodiče se tak v době tábora mohli plně věnovat své práci nebo jejímu hledání.

Projekt: Dětský klub Lety

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008216
Realizátor: PROSPERITA Písek, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (II.)
Výše podpory: 2.043.375,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Projekt je zacílen na podporu zaměstnanosti rodičů prostřednictvím služeb péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování v mikroregionu Lety u Písku a podpoří 25 rodičů ve slaďování pracovního a rodinného života. Stejně tak významným cílem je zajištění účinného a bezproblémového návratu rodičů do zaměstnání, a to po celou dobu realizace projektu 1.6.2018- 31.5.2021
Foto viz.: http://www.prosperitapisek.cz/detsky-klub.php

Projekt: Příměstský tábor Mladotické Mlaky II.

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_188/0006224
Realizátor: Asociace jihočeských rodin z.s.
Podpora: Operační program Zaměstnanost – Prorodinná opatření (I.)
Výše podpory: 689.626,- (85% EU, 10% Státní rozpočet)

Tento projekt navázal na projekt Příměstský tábor Mladotické Mlaky I.
Cílem projektu bylo vybudování příměstského tábora, podporujícího rodiče během letních prázdnin v jejich zaměstnání či zaměstnávání a zároveň připravit dětem kvalitní program v přírodě pod dohledem kvalifikovaných pečujících osob. Chtěli jsme děti motivovat k většímu pobytu v přírodě, ukázat jim sportovní i jiné vyžití.

Projekt: Společný prostor

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009755
Realizátor: PROSPERITA Písek, z.s.
Podpora: Operační program Zaměstnanost – Prorodinná opatření (I.)
Výše podpory: 2.917.225,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu je redukce sociálního vyloučení cílové skupiny, její motivaci k vyšší uplatnitelnosti na trhu práce, ke zvýšení ekonomické aktivity, k řešení dlouhodobých problémů. Podpora je směřována k osobám regionu MAS Brána Písecka, u nichž je kumulace znevýhodnění z více hledisek – špatná dostupnost do zaměstnání, absence institucí v regionu, nízká motivace k začlenění do místní komunity.

Projekt: Královská školka MAS Brána Písecka

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009859
Realizátor: Asociace jihočeských rodin z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (III.)
Výše podpory: 1.948.003,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Zároveň je cílem udržet stávající kapacitu zařízení pro děti z oblasti MAS Brána Písecka.

Projekt: Příměstský tábor - Prázdninová Lhota

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010087
Realizátor: Prázdninová Lhota, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (III.)
Výše podpory: 685.000,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu je vybudování příměstského tábora s kapacitou 25 účastníků, podporujícího rodiče během letních prázdnin v jejich zaměstnání či zaměstnávání a zároveň připravit dětem kvalitní program v přírodě pod dohledem zkušených pečujících osob. Děti jsou motivování k většímu pobytu v přírodě.

Projekt: Prostor pro děti

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011729
Realizátor: PROSPERITA Písek, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (IV.)
Výše podpory: 2.820.000,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu je komplexní podpora pro zlepšení postavení rodičů s malými dětmi v mikroregionu Lety u Písku na trhu práce prostřednictvím navýšení kapacity péče o děti mimo vyučování. Díky zlepšení podmínek se rodiče mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání. Projekt zajišťuje:
1. provoz dětského klubu s rozšířenou pracovní dobou (max. kapacita 10 dětí),
2. realizaci příměstských táborů v době školních prázdnin pro max. 10 dětí,
3. provoz dětské skupiny pro děti od 1 roku či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky s maximální kapacitou 5 dětí.

Projekt: Společně

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015687
Realizátor: PROSPERITA Písek, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (III.)
Výše podpory: 625.150,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Cílem projektu je optimalizace sociální práce prostřednictvím sociálního pracovníka v obcích, a to v několika rovinách: zabezpečení metodické podpory místní samosprávě prostřednictvím odborných konzultací přímo v dané lokalitě, zabezpečení odborných konzultací přímo klientům, zajištění dobré komunikace mezi institucemi sociální podpory a osobami, jejichž situace vyžaduje pomoc a zajištění preventivních aktivit směřujících k pozitivní změně v dotčených obcích.

Projekt: Podpora pečujících aneb Nejste v tom sami

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015682
Realizátor: Oblastní charita Písek
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (III.)
Výše podpory: 644.360,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Osoby, které se rozhodují, nebo se rozhodli pečovat o osobu závislou v domácím prostředí, se ocitají v životní situaci, se kterou se doposud nesetkali a která je pro svou náročnost oprávněně označována životní krizí. Prostřednictvím projektu je pečujícím poskytována taková podpora, aby nedošlo ke zdravotnímu a psychosociálnímu propadu těchto osob, a byly zachovány schopnosti a dovednosti navrátit se k původnímu stylu života předcházejícímu období péče o osobu závislou.

Projekt: Dětský klub

č. p.: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015877
Realizátor: PROSPERITA Písek, z.s.
Podpora: Operační program zaměstnanost – prorodinná opatření (V.)
Výše podpory: 1.157.500,- (85% EU, 15% Státní rozpočet)

Projekt je zacílen na podporu zaměstnanosti rodičů prostřednictvím služeb péče o děti 1. stupně v době mimo vyučování v regionu Mirotice a podpoří 20 rodičů ve slaďování pracovního a rodinného života. Stejně tak významným cílem je zajištění účinného a bezproblémového návratu rodičů do zaměstnání. Prostřednictvím projektu jsou pro cílovou skupinu realizovány 2 aktivity:
1. Vybudování a provoz Dětského klubu – kapacita 10 dětí
2. Příměstské tábory – kapacita 10 dětí


« zpět
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC