MAS Bráns Písecka

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek

Realizován s podporou z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Realizace: 1.1.2016 – 30.6.2017

Projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek" (dále MAP) se zabývá zlepšením kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ podporou vzájemné spolupráce zřizovatelů, škol a dalších aktérů ve vzdělávání.

Na základě shody mezi ORP Písek, Svazkem obcí regionu Písecko a místními akčními skupinami, se tvorby MAP pro toto území ujal Svazek obcí regionu Písecko. Byla dohodnuta součinnost s MAS Brána Písecka, z.s. a MAS Vodňanská ryba, z.s. jejichž území do řešené oblasti MAP spadá

Klendář akcí 2016 Klendář akcí 2016
Metodika monitoringu a evaluace Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Písek
Mapa území Mapa území
Analytická část MAP Analytická část MAP
Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP
Strategický rámec MAP - Investiční a další priority
Pracujete s dětmi do 15 let? Zapojte se mezi nás!
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC