MAS Bráns Písecka

Animace školských zařízení v OP VVV

Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu
Realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2023

MAS Brána Písecka provádí Animace školských zařízení především formou metodické pomoci a konzultační činnosti mateřským a základním školám. Pomoc je určena školám, které chtějí žádat o finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ.

Veškeré podpůrné činnosti poskytuje MAS Brána Písecka školám ve svém území zdarma.

Školy na území MAS Brána Písecka:

  • MŠ Čimelice, MŠ Čížová, MŠ Dobev, MŠ Kestřany, MŠ Mirotice, MŠ Mirovice, MŠ Orlík nad Vltavou, MŠ Ostrovec
  • ZŠ Čimelice, ZŠ Čížová, ZŠ Mirotice,ZŠ Mirovice, ZŠ Orlík nad Vltavou

Základní informace a role MAS BP Základní informace a role MAS BP
Přehled šablon Přehled šablon
 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC