MAS Bráns Písecka

MAS Brána Písecka-1


Projekt je realizován z operačního programu Technická pomoc

Realizace: 1.10.2022 – 30.9.2024
Celková alokace: 3.712.802,4 Kč

Projekt je určen pro Místní akční skupinu MAS Brána Písecka, konkrétně pro zajištění financování režijních nákladů týkajících se plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programového období 2021-2027.

 
Výzvy MAS » Ostatní dotační možnosti »
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC