MAS Bráns Písecka

Vítejte na stránkách MAS Brána Písecka

Místní akční skupina MAS Brána Písecka vznikla ve formě občanského sdružení ke dni 16.11.2006.

Iniciátorem vzniku MAS byl Dobrovolný svazek obcí severního Písecka, který tímto připravil možnost spolupráce veřejného a neziskového sektoru s podnikatelskými subjekty.

Rozloha území, na kterém MAS působí, zaujímá katastrální území 2 měst a 24 obcí o celkové rozloze 360,58 km2.

Mapa MAS Brána Písecka Mapa MAS Brána Písecka »

Region má čistě venkovský charakter s nízkou hustotou osídlení, v současné době v něm žije 10 781 obyvatel (údaj k 1.1.2014).

Aktuálně

 • Dne 4.10.2016 byla příslušnými Řídícími orgány schválena "Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období 2014 - 2020".

 • Zpravodaj venkova 08/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj IROP 02/2016
  ke stažení zde »

 • MAS Brána Písecka vás zve 5. 8. 2016 na slavnostní odhalení
  "Boží muka v Krašovicích ožívají".
  Pozvánka »      Více o projektu »

 • MAS Brána Písecka zve všechny příznivce cyklistiky na jubilejní X. ročník tradiční akce "Jihočeskou krajinou za šunkovou vidinou" tentokrát popojedem severním Píseckem. Pro prvních 200 účastníků budou připravena upomínková trička.
  Leták »     Mapa trasy »     Itinerář »

 • Řídící orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvu na Podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. ke stažení zde.

  Více informací a důležité přílohy naleznete na stránkách MŠMT pod tímto odkazem.

  MAS BP v rámci animační činnosti školských zařízení zahájila konzultace s řediteli škol na území MAS. Formou osobního jednání zajistíme kompletní poradenství, více pod následujícím odkazem.

 • Po zapracování změn do žádosti o podporu SCLLD na základě připomínek Řídících orgánů, žádost úspěšně prošla kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti, která proběhla ve zkrácené lhůtě.

 • Dne 4. 5. 2016 bylo dokončeno věcné hodnocení žádosti o podporu SCLLD a vzneseny připomínky ze strany Řídících orgánů, které byly vypořádány a odeslány 27. 5. 2016.

 • Zpravodaj IROP 01/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 05/2016
  ke stažení zde »

 • Dne 6. 4. 2016 splnila Žádost o podporu z 6. Výzvy z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS" podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí.

 • Zpravodaj venkova 04/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 03/2016
  ke stažení zde »

 • Zasedání Valné hromady MAS Brána Písecka z.s. se bude konat ve čtvrtek 10.3.2016 od 10:00 v zasedací místnosti MAS.
  pozvánka »

 • Zpravodaj venkova 02/2016
  ke stažení zde »

 • Podání žádosti o podporu z 6. výzvy MMR z IROP "Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS"
  Žádost byla podána 1.2.2016. MAS žádostí řeší zajištění prostředků na plnění aktivit spojených s realizací SCLLD.

 • Žádost o podporu SCLLD prošla úspěšně kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti a byla předána Řídícím orgánům IROP, PRV a OPZ k věcnému hodnocení.

 • Zpravodaj venkova 01/2016
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 11/2015
  ke stažení zde »

 • Podání žádosti o podporu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Brána Písecka pro období 2014 - 2020
  Žádost byla po schválení SCLLD na Valné hromadě MAS podána MS 2014+ dne 26.11. 2015.

 • Zasedání Valné hromady MAS Brána Písecka z.s. se bude konat ve středu 25.11. od 10:00 v zasedací místnosti MAS.
  Pozvánka »

 • Osvědčení o splnění standardů MAS
  MAS Brána Písecka z.s. splnila podmínky Metodiky pro standardizaci MAS v programovém období 2014 - 2020. Na základě toho bylo řídícím orgánem PRV vydáno Osvědčení o splnění standardů MAS »

 • Zpravodaj venkova 10/2015
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 9/2015
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 8/2015
  ke stažení zde »

 • Zpravodaj venkova 7/2015
  ke stažení zde »

 • Cykloakce "JIHOČESKOU KRAJINOU ZA ŠUNKOVOU VIDINOU IX" (18.7.2015)
  více zde »

 • Zpravodaj venkova 4-6/2015
  ke stažení zde »

Jihočský kraj Činnost MAS Brána Písecka z.s. je každý rok významně podporována Jihočeským krajem.
Domů Email
 
Členská přihláška PDF Členská přihláška DOC